Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van KIK Platform zijn kort, duidelijk en overzichtelijk. Wel zo makkelijk.

Partijen
Wie zijn we?
Wij zijn KIK. De naam van onze vennootschap onder firma is Family. Ingeschreven onder nummer 74160095 bij de Kamer van Koophandel.

Wie ben jij?
Jij bent of wordt klant bij ons.

Klant worden 

Hoe kan je klant worden bij ons?
Je kunt klant bij ons worden door je aan te melden via onze website.

Voor hoe lang word ik klant bij jullie?
Wanneer je start met KIK ga je ook een abonnement aan. Dit abonnement wordt aangegaan voor 1 jaar, tenzij we vooraf anders schriftelijk overeen zijn gekomen. Dit abonnement wordt vervolgens continu stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Koop je een fysiek product of een training bij ons? Dan is deze bepaling niet van toepassing.

Mag ik alles op mijn website plaatsen?
Je begrijpt dat je ons platform alleen voor legale doeleinden die tevens niet strijdig zijn met de openbare orde en goede zeden mag gebruiken.

Financiën

Wanneer factureren jullie?
De betaling en facturatie loopt altijd vooraf. Maak je gebruik van het KIK Platform? Dan worden de  licentie- en gebruikskosten vooraf voor de daaropvolgende periode gefactureerd.

Wat kost het om een klant bij jullie te zijn?
Wanneer je start met KIK betaal je een eenmalig opstartbedrag. Hiervoor zet KIK een website voor je op en regelt de overstap naar KIK met je eventuele huidige hostingprovider.

Daarnaast betaal je maandelijks een bedrag voor de licentie- en gebruikskosten van het KIK Platform. Hieronder verstaan wij het updaten van de website-software, het verstrekken van de standaard functionaliteiten, het maken van back-ups, het verzorgen van de hosting en onderhouden van de website. Wanneer de website online is, worden pas de maandelijkse kosten in rekening gebracht. De klant heeft hier 30 dagen de tijd voor. Staat de website dan niet online, dan heeft KIK het recht om de maandelijkse kosten al in rekening te brengen. Het abonnement van 1 jaar gaat pas in wanneer de eerste maandelijkse kosten in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er als ik een keer niet op tijd betaal?
Je krijgt in dat geval een herinnering waarin we je veertien dagen geven alsnog te betalen zonder bijkomende kosten. Je kunt het beste dan contact met ons opnemen om te zoeken naar een oplossing.

Blijft je betaling uit in deze termijn en is er geen regeling getroffen? Dan zijn we genoodzaakt de factuur door te zetten naar een incassobureau. Deze rekenen incassokosten en de wettelijke rente aan je door. Alle kosten die voortvloeien uit het uit handen geven van de vordering zijn ook voor jouw rekening.

Ook heeft KIK het recht je website te blokkeren, als na veertien dagen de betaling nog niet is voldaan. KIK is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je.

Beperking aansprakelijkheid
Helaas kan het altijd gebeuren dat er iets fout gaat. In het geval dat deze schade verwijtbaar te wijten is aan KIK, dan wordt de schadevergoeding gemaximeerd op de betaalde licentie- en gebruikskosten van twee maanden. Bij ernstig verwijtbaar handelen van KIK dan wordt de schadevergoeding gemaximeerd op de betaalde licentie- en gebruikskosten van twaalf maanden. De aansprakelijkheid voor fysieke producten en trainingen wordt volledig uitgesloten.

Kunnen de prijzen van jullie diensten worden aangepast?
Het kan voorkomen dat KIK haar prijzen aanpast. Als we dit van plan zijn laten we je dit minstens dertig dagen voordat de verhoging voor jou ingaat weten. Ben je het niet eens met deze verhoging? Dan mag je de overeenkomst opzeggen per de datum waarop de verhoging ingaat. KIK is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je. Het betaalde abonnementsgeld zal binnen een redelijke termijn naar rato worden terugbetaald.

Stel ik zeg tijdens de proefperiode het pakket op. Wanneer krijg ik mijn geld terug?
De proefperiode geldt voor 14 dagen. Er wordt een test pagina gemaakt. Je ontvangt uiterlijk binnen 30 dagen na opzeggen het betaalde bedrag minus administratiekosten terug. In geval van projecten worden reeds gemaakte uren in rekening gebracht.

Mocht je direct aan de slag willen en de verhuizing of domeinnaam al permanent willen hebben, dan geldt deze 14 dagen proefperiode niet.

 

Beschikbaarheid van de diensten


Zijn jullie diensten altijd bereikbaar?
We doen ons best de services continu ter beschikking te stellen, maar we kunnen helaas niet garanderen dat de services altijd beschikbaar zijn. Om deze reden kunnen we helaas niet iedereen aannemen als klant bij KIK Platform. Bijvoorbeeld wanneer je website altijd online moet staan omdat dit anders een verhoogd risico met zich meebrengt. Daarmee bedoelen we dat een mogelijke verstoring in onze dienstverlening kan leiden tot bijvoorbeeld letsel, dood, milieuschade of het verlies van (persoons-)gegevens.

Twijfel je over jouw website hieronder valt? Neem dan even contact met ons op voor het plaatsen van je bestelling. Als je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden geef je aan dat jouw website geen verhoogd risico met zich meebrengt. Deze bepaling is niet van toepassing als je een fysiek product bij ons koopt.

Wat mag KIK doen bij misbruik of overlast?
Bij misbruik of overlast is het KIK toegestaan de website en / of e-mailadressen (tijdelijk) te blokkeren en / of offline te halen. KIK is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je.

Hoe vaak maken jullie back-ups?

Als een website volledig af is, wordt er een back-up gemaakt. En daarnaast bij grote aanpassingen.

Kunnen jullie een back-up voor mij terugplaatsen?
Back-ups kunnen worden teruggezet, mits deze beschikbaar zijn en als je niet in strijd met de algemene voorwaarden hebt gehandeld. Deze zetten we één keer per jaar kosteloos voor je terug. Raak je door het terugzetten van de back-up data kwijt, dan is KIK is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je. Het kan namelijk zijn dat de back-up is gemaakt voordat bijvoorbeeld bepaalde wijzigingen zijn doorgevoerd of bepaalde berichten zijn ontvangen. Hebben we dit jaar al een keer een back-up voor je teruggeplaatst, dan kunnen we een bedrag bij je in rekening brengen voor het proberen terug te zetten van een andere back-up.

 

Is jullie onbeperkte support ook echt onbeperkt?
De support die we aanbieden is onbeperkt mits er niet onredelijk veel gebruik van wordt gemaakt. Onder support valt het beantwoorden van vragen over de standaard functionaliteiten van onze pakketten en diensten en geldt alleen voor de vragen die je via ons platform of e-mail indient.

Uitbesteedserivce
Live-dagen

Wat als ik toch niet kan komen naar een live-dag?
Ben je aangemeld voor een live-dag, maar kun je die dag toch niet komen? Graag horen we dit zo spoedig mogelijk in verband met de planning. Indien je een maand van te voren afzegt krijg je het volledige bedrag retour. Tot twee weken van te voren wordt 50 procent in rekening gebracht. Na twee weken voor aanvang is het niet meer mogelijk om af te zeggen.

Bij hoeveel deelnemers gaan oefen dagen door?
Een Aan de slag dag gaat door bij minimaal vier deelnemers. Een week van te voren kan de dag nog worden geannuleerd in verband met te weinig deelnemers. In dit geval kun je een andere datum kiezen of word het volledige bedrag teruggestort.

Intellectuele eigendomsrechten

Van wie is de website het eigendom?
De inhoud (zoals pagina’s blogartikelen, afbeeldingen, domeinnaam etc) van de website is van jou. Wanneer je het abonnement van KIK opzegt krijg je deze inhoud mee. Deze kun je vervolgens bij een andere website-/hosting-partner online zetten.

Op de vormgeving en de functionaliteiten van je website rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten blijven in handen van KIK of de respectievelijke eigenaren van de rechten. Deze rechten worden niet overgedragen aan klanten. Wanneer je opzegt verlies je KIK-functionaliteiten zoals de ingebouwde support en de het importeren van Resultaat Pagina’s.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn website?
Dat ben jij. Je moet opletten dat je alleen materiaal op je website plaatst of laat plaatsen waarvoor jij toestemming hebt gekregen. Je begrijpt dat jij hier verantwoordelijk voor bent en dat KIK niet hoeft te controleren of jij deze toestemming hebt gekregen.

Beëindigen van de overeenkomsten

Je bent klant bij KIK en wilt opzeggen. Hoe doe je dat?
Je kunt je pakket opzeggen via ons. Zodra je pakket is opgezegd en verlopen kun je geen gebruik meer maken van de website en de door ons aangeboden trainingen en overige diensten.

Per wanneer kan ik de overeenkomst opzeggen?
Je kunt de overeenkomst per het einde van de contractduur opzeggen. De opzegging kun je tot 15 dagen voor het einde van de contractduur via KIK aanvragen.

Ik heb een fysiek product bij jullie gekocht. Hoe kan ik dit retourneren?
Heb je een fysiek product gekocht dan kan je deze retourneren. Neem vooraf contact met ons op om het terugsturen te regelen. Let erop dat je je product binnen 14 dagen terugstuurt. De kosten voor het terugsturen moeten door jou worden gedragen. Gepersonaliseerde producten kunnen helaas niet worden teruggestuurd.

Ik heb een training bij jullie gekocht. Hoe kan ik deze overeenkomst opzeggen?
De aankoop van een training kan je helaas niet annuleren. Mocht de training door technische omstandigheden niet meer worden aangeboden dan mogen wij de training annuleren. In dat geval krijg je het voor deze training betaalde bedrag terug.

Privacy

Hoe gaat KIK om met privacy?
Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met het op onze website gepubliceerde privacy reglement verwerkt. Je stemt bij het aangaan van deze overeenkomst in met de verwerking van je persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens op mijn website?
Dat ben je zelf. Bedenk je dat je hierbij altijd moet voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Geschillen

Je bent of was klant bij ons en je bent het niet met ons eens. Wat kun je nu doen?
Omdat wij in Nederland zijn gevestigd is alleen het Nederlandse recht van toepassing op de overeenkomsten die we sluiten. Als je een zakelijke klant bent is alleen de rechter in Den Haag bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van het geschil. Het is ons vrij een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.

Wat laatste zaken
Kunnen deze algemene voorwaarden worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat KIK deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigt. Mocht je het niet eens zijn met deze wijzigingen is het toegestaan de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. KIK is in dat geval op geen enkele manier een vergoeding van kosten of schade verschuldigd aan je. Het betaalde abonnementsgeld van de afgelopen maand zal binnen een redelijke termijn naar rato worden terugbetaald.

De laatste inhoudelijke wijziging van deze voorwaarden was op 21-01-2020.